انجمن  کتابخوان
اجتماعی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن کتابخوان (http://forums.ketabkhan.info)
+-- انجمن: سایت (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: قوانین سایت (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- موضوع: اجتماعی (/showthread.php?tid=1950)اجتماعی - مهدی خطیب - 02-18-2015 05:20 PM

حس عجیبی است 
چند وقتیست سرعت ثانیه ها زیاد شده است
خیلی زیاد
سر در گمم چگونه ادامه دهم
با این سرعت
با این خستگی
به گمانم یاید تسلیم شد
دستهایم بالاست 
ای خدا
م.خ


RE: اجتماعی - مهدی خطیبی - 02-25-2015 04:34 PM

زندگی همواره در جریان است
مشکل اینجاست که
ما رو در جریان نمیذاره


RE: اجتماعی - شیوا بانو - 08-01-2016 02:40 PM

شعرش قشنگ بود
لطفا مرا به عنوان دوست انتخاب کن